Veilige school

Op het Stanislas vmbo mavo Delft vinden we het belangrijk om naar de leerlingen, teamleden en ouders te luisteren.

Het Stanislas vmbo mavo Delft streeft naar een sfeer waarin leerlingen en medewerkers zich veilig en geaccepteerd voelen. Pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en geweld zijn bij ons onaanvaardbaar.

De afgelopen jaren hebben wij samen met het Trimbos-instituut, Pharos expertisecentrum en de Gezonde school, hard gewerkt aan het thema welbevinden. Wij zijn ook in het bezit van het vignet Gezonde School op het gebied van welbevinden.
Alle leerlingen volgen lessen Rots en Water in het eerste en tweede leerjaar.
Voor de aanpak tegen pesten maakt de school gebruik van de M5-methode.
Het Stanislas vmbo mavo Delft meet de sociale veiligheid jaarlijks met een vragenlijst die leerlingen jaarlijks invullen.

De aandachtsfunctionaris voor zaken m.b.t. de sociale veiligheid is mw. S. Vrolijk.

Van het resultaat van onze inspanningen voor welbevinden is een film gemaakt. Ook worden we regelmatig gevraagd om deel te nemen aan conferenties. Check onderstaande korte video voor meer informatie.

Welbevinden op Stanislas vmbo mavo Delft