Managementteam

Dit team bestaat uit de directeur, een adjunct-directeur en drie teamleiders. Het onderwijs wordt verzorgd door vakdocenten en met onderwijsassistenten en instructeurs. Er is regelmatig overleg tussen de leraren en coaches onderling en tussen lerarenteams en de teamleider.

Directeurdhr. R. Lagraauw
Adjunct-Directeurmw. J. de Boer
Teamleider leerjaar 1mw. P. van Aalst
Teamleider leerjaar 2dhr. B.P.C. Gerrets
Teamleider leerjaar 3 + 4mw. S. Vrolijk