Een school met historie

Het Stanislascollege is een begrip in Delft. De school is 75 jaar geleden opgericht door de jezuieten en burgers van Delft.

Inmiddels heeft het Stanislascollege zes scholen, waarvan drie in Delft, één in Pijnacker en twee in Rijswijk. De scholengemeenschap biedt alle afdelingen van het voortgezet onderwijs aan, van gymasium tot en met praktijkonderwijs.

In 1948 stichtten de paters jezuïeten in Delft het Sint-Stanislascollege. Dit werd het zesde en laatste jezuïetencollege in Nederland. De paters waren expliciet uitgenodigd door de katholieke bevolking van Delft en het Westland om een school te stichten. Het was de bedoeling dat katholieke jongens middelbaar onderwijs zouden kunnen volgen in de katholieke zuil. De meisjes kwamen pas in 1966. Tot die tijd was er voor hen het in 1950 door katholieke leken opgerichte Lodewijk Makeblijde College te Rijswijk.

In de tweede helft van de 20ste eeuw klonk wereldwijd op de jezuïetencolleges de roep om de maatschappelijke veranderingen ook in het onderwijs door te laten klinken. Binnen de jezuïetenorde kwam het tot een herbezinning op de kern van het jezuïetenonderwijs. Dat resulteerde in een brochure ‘Karakteristieken van de jezuïetenopvoeding’ (1986). Op basis daarvan kwam men tot een uitwerking voor de praktijk van het onderwijs: ‘Ignatiaanse Pedagogiek’ (1994).

Hoewel in de loop der jaren het aantal paters op het Stanislascollege afnam, bleef het college grote waarde hechten aan de katholieke identiteit. Deze speelde een doorslaggevende rol bij de fusie met de toenmalige katholieke scholen voor mavo- en vbo-onderwijs in Delft (1995). Onder invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen tegen het eind van de 20ste eeuw was het voor scholen belangrijk met een eigen gezicht naar buiten te treden.

Op basis van de band met de jezuïeten en de onderwijsontwikkelingen binnen de jezuïetenorde koos de schoolleiding in 1999 van harte voor het lidmaatschap van de Europese jezuïetenorganisatie en voor de Ignatiaanse Pedagogiek. Het Stanislas is nog het enige jezuïetencollege en als zodanig lid van de Europese organisatie van jezuïetencolleges (JECSE) in Nederland. Het Stanislascollege is een bloeiende en moderne scholengemeenschap met zes katholieke en interconfessionele scholen voor jongeren uit Delft, Midden-Delfland, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Den Haag.