Voortgang

PTO

In het Programma van Toetsing Onderbouw (PTO) staat per vak welke leerstof in een periode getoetst wordt. Jij en je ouders/verzorgers kunnen het PTO inzien. Na elke periode krijg je een rapport mee naar huis.

Downloads (pdf) PTO leerjaar 1 vmbo basis PTO leerjaar 1 vmbo kader PTO leerjaar 1 vmbo gl en tl PTO leerjaar 2 vmbo basis PTO leerjaar 2 vmbo kader PTO leerjaar 2 vmbo gl en tl

PTA

In het derde leerjaar begint het officiële examenprogramma. Dat duurt in totaal 2 jaar. Beide schooljaren hebben vier periodes. Na elke periode krijg je een rapport mee naar huis en kunnen ouders/verzorgers in ‘leerling-ouder-coach gesprekken’ de voortgang van de leerling bespreken.

Alles wat getoetst wordt staat beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Aan het begin van het schooljaar krijgen je ouders/verzorgers tijdens een informatieouderavond uitleg over o.a. het examenjaar en het PTA.

Downloads (pdf) PTA leerjaar 3 vmbo basis PTA leerjaar 3 vmbo kader PTA leerjaar 3 vmbo gl en tl PTA leerjaar 4 vmbo basis PTA leerjaar 4 vmbo kader PTA leerjaar 4 vmbo gl en tl

Examenreglement

Het examenreglement voor schooljaar 2023 – 2024 is hieronder te downloaden.

Downloads (pdf) Examenreglement

Toetsbeleid

In het toetsbeleid staat de geformuleerde visie op toetsing. Het toetsbeleid voor schooljaar 2023 – 2024 is hieronder te downloaden.

Downloads (pdf) Toetsbeleid