Begeleiding en zorg

Wij hechten veel waarde aan de begeleiding van leerlingen, omdat we ervan overtuigd zijn dat je pas optimaal kunt presteren als je je prettig voelt.

Ook het ontdekken van je talenten en het vinden van wat je leuk vindt, zijn van belang. Iedere leerling heeft daarom een coach, jij dus ook. Deze coach heeft als speciale verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat je je prettig en gesteund voelt op school en dat je goede keuzes kunt maken voor jouw toekomst.

Jouw coach houdt je studievoortgang in de gaten en overlegt regelmatig met andere leraren die les aan je geven.

Tijdens de gesprekken met je coach leer je terug te kijken (reflecteren) op keuzes die je hebt gemaakt. Drie keer per jaar heb je een gesprek met je coach en je ouders/verzorgers, dit noemen we een LOC-gesprek. Tijdens dit gesprek kijk je terug op de vorige periode en vertel je over je voortgang. Jij leert steeds meer leiding te nemen over dit gesprek, waarbij de coach alleen helpt als je iets vergeet te vertellen. In elk LOC-gesprek worden ook doelen voor de komende periode benoemd, zoals op tijd komen, voor jezelf opkomen, het aanleren van leerstrategieën, enzovoorts.

De school beschikt over een uitgebreid keuzeprogramma dat leerlingen ondersteunt bij het maken van een verantwoorde keuze voor hun studieloopbaan. Dit programma begint al in het eerste leerjaar, waar leerlingen een LOB-dossier samenstellen om hun keuzeproces inzichtelijk te maken. Met behulp van loopbaangesprekken en -projecten bereiden wij de leerlingen voor op het maken van een passende keuze.

Daarnaast krijgen leerlingen in de onderbouw praktische profieloriëntatie, waarbij ze kennismaken met alle profielen.

Het derde jaar staat in het teken van de praktijk met de stage, waarin de leerling ervaart wat hem/haar aanspreekt in de gekozen richting.

Vierdejaars leerlingen ontvangen advies en informatie over vervolgopleidingen. De decaan, een specialist op het gebied van studie- en beroepsmogelijkheden, organiseert samen met de coaches de keuzebegeleiding.

Daarnaast biedt de decaan individuele hulp aan elke leerling met vragen over studie- en beroepskeuze. Ook je ouders/verzorgers kunnen altijd een afspraak maken met de decaan.

Meer informatie over onze begeleiding staat beschreven in de Schoolgids en het Schoolondersteuningsprofiel.