Meepraten

Op het Stanislas vmbo mavo Delft vinden we het belangrijk om naar de leerlingen, ouders en teamleden te luisteren.

Leerlingenraad

Er is een actieve Leerlingenraad die alle leerlingen van de school vertegenwoordigt en meedenkt over het beleid. Daarnaast is de Leerlingenraad betrokken bij verschillende activiteiten. Afgevaardigden van de Leerlingenraad hebben zitting in zowel de Medezeggenschapsraad als de Regioraad.

Jaarlijks vullen leerlingen een vragenlijst in waarin zij aangeven in hoeverre ze tevreden zijn over de school. De resultaten nemen wij mee in onze schoolontwikkeling.

Medezeggenschapsraad

Het Stanislas vmbo mavo Delft vindt het belangrijk dat belanghebbenden meepraten over het beleid van de school. De school heeft een Medezeggenschapsraad waar collega’s, ouders/verzorgers en leerlingen deel van kunnen uitmaken.

Contact met de MR: mrsck@stanislascollege.nl

Ouderraad

Op het Stanislas vmbo mavo Delft is een actieve Ouderraad. Deze raad organiseert bijeenkomsten waarin verschillende schoolzaken worden besproken met de schoolleiding. In samenwerking met de school verzorgt de Ouderraad jaarlijks een thema-avond en ondersteunt zij de school bij diverse activiteiten. Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders/verzorgers zich verkiesbaar stellen voor de Ouderraad. Informatie hierover wordt verstrekt via de HOYapp.

Als u interesse hebt om de Ouderraad te versterken of als u een onderwerp wilt aandragen voor de vergadering, kunt u een e-mail sturen naar: ouderraadsck@stanislascollege.nl