Contact tussen ouders en school

Wij ervaren dat een goede ouderbetrokkenheid een voorwaarde is voor een succesvolle schoolperiode van de leerling.

Aan het begin van het schooljaar hebben we een kennismakingsgesprek tussen u, uw kind en de coach. Via een directe maillijn staat u in contact met de coach. Drie keer per jaar vinden LOC-gesprekken plaats waarbij u, samen met uw kind en de coach, de voortgang bespreekt. Thema-avonden gedurende het jaar bieden extra gelegenheid tot verdieping en bespreking van relevante onderwerpen.

Bij Stanislas vmbo mavo Delft streven we naar eenvoudige en effectieve communicatie. Daarom maken we gebruik van de HOYapp, een handige tool die alle belangrijke informatie op één centrale plek bundelt. Via deze app heeft u toegang tot schoolcommunicatie, formulieren, nieuws en de kalender. Bovendien voldoet de HOYapp aan strikte privacyregels en de AVG. U kunt de app eenvoudig downloaden in alle gangbare appstores. Zo blijft u altijd goed op de hoogte van wat er speelt op onze school.

Op Stanislas vmbo mavo Delft speelt de Ouderraad een actieve rol in de school. Deze Raad organiseert regelmatig bijeenkomsten waarin diverse schoolaangelegenheden worden besproken met de schoolleiding. In nauwe samenwerking met de school verzorgt de Ouderraad jaarlijks een boeiende thema-avond en biedt ondersteuning bij verschillende schoolactiviteiten.

Aan het begin van elk schooljaar krijgt u de kans om een bijdrage te leveren en u verkiesbaar te stellen voor de Ouderraad. Belangrijke informatie hierover wordt gedeeld via de HOYapp. We moedigen ouders van harte aan om deel te nemen en zo een waardevolle rol te spelen in de betrokkenheid van ouders bij het schoolleven.

Het Stanislas vmbo mavo Delft volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders.