Aanmelden

Wat fijn dat je kiest voor onze school! Je ouders kunnen je aanmelden vanaf 18 maart.

Aanmelden kan digitaal via deze website van 18 maart tot en met 31 maart. Uiterlijk 15 mei hoor je of je geplaatst bent.

Wat is voor de aanmelding noodzakelijk?

  • Compleet ingevuld aanmeldformulier
  • (kopie van) adviesformulier
  • Dyslexie en/of andere verklaringen (indien van toepassing)
  • Eventuele voortgangsrapporten en/of onderzoeksrapporten (bij leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte)

Aanmelden met een zorgvraag

Ouders kunnen bij  de aanmelding aangeven of en welke  ondersteuning hun kind nodig heeft. Ook de basisschool informeert onze school daarover. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het onderwijskundig rapport (OKR). In een  OKR staan de vorderingen, leermogelijkheden en  onderwijsbehoeften van een leerling beschreven. Met dit rapport kunnen wij zorgen voor een doorlopende leer- en ontwikkellijn.  
In het Schoolondersteuningsprofiel staat welke zorg wij kunnen bieden. 

Telefonisch contact en inschrijfafspraak

Ouders/verzorgers kunnen telefonisch contact opnemen voor vragen of voor het maken van een persoonlijke inschrijfafspraak. Het telefoonnummer is 015 750 60 20.